BÆREDYGTIGE BOLIGER

Nyborg Midtermole er i gang med en DGNB-certificering. DGNB er en bæredygtig certificering af bygninger, som vægter miljø, økonomi og sociale forhold lige meget. Grundtanken i DGNB er, at et byggeri eller byområde kun er levedygtigt på lang sigt, hvis disse tre parametre er bæredygtige hver især.

Der måles således på parametre som livscyklus af byggematerialer, transport, forbrug af energi og vand under og efter byggeriet, holdbarhed, tilgængelighed og indeklima. Yderligere kan nævnes forhold som byggeomkostninger og drift og omkostninger til vedligeholdelse samt visuel komfort, arkitektur og adgangsforhold.

Alt dette betyder i praksis, at DGNB bygger på en helhedsorienteret forståelse af bæredygtighed, som både kommer de fremtidige beboere, men også det omkringliggende samfund til gode.

DGNB administreres i Danmark af Green Building Council (DK-GBC), som er en nonprofit organisation, der arbejder for at udbrede bæredygtighed i byggebranchen. Kriterierne for DGNB stammer fra den tyske organisation DGNB (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen) og er tilpasset til danske forhold.

© Copyright - Nyborg Midtermole / design: dbyk.dk